Географічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка

м. Львів, вул. Дорошенка, 41
+38 (032) 239-43-93 (секретаріат), 239-41-62 (декан)

facebook

Географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка є провідним в Україні науковим і навчально-методичним центром підготовки спеціалістів високого рівня кваліфікації. Офіційно географічна освіта в Університеті започаткована у 1882 р. зі створення Інституту географії, який очолював відомий географ і геоботанік Антоній Реман. У 1945 р. на базі Інституту географії утворений географічний факультет. Становлення географії пов’язане з відомими вченими: С. Рудницьким, Ю. Полянським, Г. Величко, П. Цисем, К. Геренчуком, А. Ващенком та ін.

Сьогодні на географічному факультеті функціонує вісім кафедр, які готують фахівців за напрямами “географія”, “туризм”, “менеджмент” і “екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Студенти навчаються на кафедрах: фізичної географії, економічної і соціальної географії, геоморфології і палеогеографії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географії України, ґрунтознавства і географії ґрунтів, конструктивної географії і картографії, туризму

На факультеті працюють понад 100 науково-педагогічних працівників, навчаються понад 2000 студентів. Функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертації

Практичні навики студенти отримують у науково-дослідних лабораторіях: ґрунтознавства і екології землекористування; інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень; фізико-хімічних аналізів ґрунтів та навчальних лабораторіях: аналізу ґрунтів і природних вод; геоекологічних інформаційних систем; геоінформаційного моделювання і картографування; геоінформаційних технологій; екологічної експертизи; ландшафтних досліджень; тематичного картографування; ландшафтного моніторингу; навчальній туристичній агенції. Під час навчальних практик, базами яких є стаціонари, розташовані у мальовничих куточках Карпат, Полісся, Розточчя та Передкарпаття, студенти пізнають особливості природи і господарства України

Співробітники і студенти беруть активну участь у міжнародній науковій і навчальній діяльності. У зарубіжних країнах навчаються аспіранти й студенти, проводяться обмінні практики. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування та студентська профспілка, які традиційно організовують національно-патріотичні, культурно-мистецькі, розважальні заходи та благодійні акції. Випускники факультету працюють в освітянських закладах, науково-дослідних, туристичних, природоохоронних організаціях, органах державного та регіонального управління, комерційних установах

Реклама на сайті

вверх