Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів, вул. Бандери, 12
+38 (032) 258-26-01 (ректорат), 258-25-37 (приймальна комісія)

facebook

З перших років свого існування Львівська політехніка зарекомендувала себе як потужний осередок науки і освіти в Європі, генератор технічних ідей та винаходів. У всі часи з її стін виходили елітні висококваліфіковані інженери. Цей престиж здобувався працею багатьох поколінь викладачів, професорів, науковців

Сьогодні тут навчається близько 30 тисяч студентів за 41 напрямами підготовки (автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; архітектура; будівництво; водні ресурси; геодезія, картографія та землевпорядкування; екологія; економіка і підприємництво; електромеханіка; електроніка; електронні апарати; електротехніка; енергетика; зварювання; інженерна механіка; інженерне матеріалознавство; інформаційна безпека; комп’ютеризовані системи, автоматика і управління; комп’ютерна інженерія; комп’ютерні науки; культура; лазерна та оптоелектронна техніка; легка промисловість; менеджмент; метрологія та вимірювальна техніка; мистецтво; прикладна математика; прилади; радіотехніка; соціологія; телекомунікації; транспортні технології; фармація; філологія; харчова технологія та інженерія; хімічна технологія та інженерія) та 101 спеціальностями. В університеті працюють понад 185 докторів наук, професорів та близько 1000 кандидатів наук, доцентів. До його складу входять 16 інститутів, 82 кафедри, видавництво, бібліотека

Львівська політехніка – це 27 навчально-лабораторних корпусів, три гімназії (у Львові, Дрогобичі та Сокалі), три ліцеї (у Новояворівську, у с. Вузлове Радехівського району та м. Сколе), геодезичний полігон у Бережанах, астрономо-геодезична обсерваторія у Шацьку, 15 гуртожитків, технологічний парк, спортивний комплекс із двох корпусів, спортивно-оздоровчі табори на південному березі Криму, в Миколаївській області та в мальовничих Карпатах, а також студентська поліклініка, лікарня та санаторій-профілакторій

До послуг студентів та співробітників – два навчальні спортивні корпуси з дев’ятьма спеціалізованими спортивними залами, басейном, лижною базою, літньою спортивною зоною, стрілецький тир. Кафедрою фізичного виховання і спортивним клубом практикуються позанавчальні заняття у різноманітних формах: підвищення спортивної майстерності у групах спортивного вдосконалення з 32 видів спорту, заняття у клубах за інтересами з 14 видів спорту, змагання серед інститутів з 20 видів спорту, спортивні вечори та дні здоров’я. На державній спортивній арені успішно захищають честь Львівщини чоловічі команди з баскетболу у суперлізі та першій лізі, жіноча і чоловіча команди з настільного тенісу та жіноча команда з водного поло у суперлігах.
У Львівській політехніці запроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців, яка дає можливість здобуття трьох освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавра (4 роки навчання), спеціаліста та маґістра (5–5,5 років навчання). Діють багатоступеневі навчальні програми, які враховують досвід кращих технічних і технологічних університетів. Рівень знань оцінюється за модульною системою контролю, згідно з якою визначається рейтинг кожного студента.
Після отримання кваліфікації спеціаліста випускники університету можуть відповідно до державного замовлення та за рахунок фізичних або юридичних осіб продовжити навчання в маґістратурі, захистити маґістерську роботу і одержати кваліфікацію маґістра.
За результатами рейтингу Канадської асоціації інженерів Львівська політехніка входить у двадцятку найавторитетніших ВНЗ світу, а за результатами інтегрованого рейтингу вищих навчальних закладів України, який проводився в 2000 році Міжнародною кадровою академією, Львівська політехніка увійшла в десятку кращих навчальних закладів України

Історія
«Львівська політехніка» – одна з найдавніших академічних технічних шкіл у Європі і перша на українській землі. Як Технічна академія вона відчинила свої двері 4 листопада 1844 року. Восени 1848 року будинок Технічної академії згорів. В 1849–1850 роках приміщення Академії відбудували, але воно не могло задовольнити вимогам через технічну революцію. Підготовку проекту нового приміщення Академії і керівництво його будівництвом доручили архітектору Юліану Захарієвичу, який згодом (14 листопада 1877 року) став ректором. Будівництво головного корпусу Академії тривало 3 роки (квітень 1874 р. – жовтень 1877 р.).
У 1877 році Технічну академію перейменували на Політехнічну школу з правами вищого технічного навчального закладу Австро-Угорської імперії. Вона стала складовою європейської технічної науки. У Політехнічній школі навчалися студенти з Росії, Німеччини, Румунії, Франції, Туреччини та інших країн.
У червні 1920 року приймається новий статут Політехнічної школи і вона перейменовується на Львівську політехніку. В 30-ті роки в Політехніці функціонували сім інститутів: архітектурний, хімічний, механічний, сухопутної та водної інженерії, рільничо-лісовий, загальний. У жовтні 1939 року Львівська політехніка перейменовується на Львівський політехнічний інститут.
Змінювалися структура інституту і профіль спеціальностей. На базі рільничо-лісового інституту утворилися два самостійні інститути – сільськогосподарський та лісотехнічний. Для наближення навчального процесу і підготовки спеціалістів до виробничих потреб промислових регіонів інститут відкрив у Дрогобичі, Тернополі, Івано-Франківську та Луцьку свої філії, які згодом відокремились і стали самостійними вищими технічними навчальними закладами.
У червні 1993 року Львівський політехнічний інститут на підставі рішення міжгалузевої акредитаційної комісії Міністерства освіти України і постанови Кабінету Міністрів України отримав найвищий, четвертий, рівень акредитації, статус університету і назву – Державний університет “Львівська політехніка”. Це дало можливість самостійно визначати зміст освіти, структуру і план прийому вступників, відкривати нові спеціальності, в тому числі гуманітарні. Політехніка може створювати у своїй структурі нові навчальні заклади, наукові установи різних типів, самостійно планувати і розвивати пошукові та фундаментальні дослідження, надавати вчені ступені, звання, розпоряджатися всіма видами асигнувань тощо.
11 вересня 2000 року Указом Президента України, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, університету надано статус національного і назву – Національний університет «Львівська політехніка»

Структура університету
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
* Кафедра прикладної математики
* Кафедра міжнародна інформація
* Кафедра вищої математики
* Кафедра обчислювальної математики та програмування
* Кафедра загальної фізики
* Кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики
* Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Інститут архітектури (ІАРХ)
* Кафедра архітектурних конструкцій
* Кафедра дизайну та основ архітектури
* Кафедра архітектурного проектування
* Кафедра містобудування
* Кафедра реставрації будівель і споруд
* Кафедра дизайну архітектурного середовища

Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
* Кафедра іноземних мов
* Кафедра історії, теорії та практики культури
* Кафедра політології
* Кафедра української мови
* Кафедра філософії
* Кафедра психології,педагогіки і права
* Кафедра фізичного виховання
* Кафедра соціології та соціальної роботи

Інститут геодезії (ІГДГ)
* Кафедра геодезії
* Кафедра картографії геопросторового моделювання
* Кафедра вищої геодезії і астрономії
* Кафедра інженерної геодезії
* Кафедра фотограмметрії і геоінформатики
* Кафедра кадастру територій

Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)
* Кафедра “Автомобільні шляхи”
* Кафедра “Будівельне виробництво”
* Кафедра “Будівельні конструкції та мости”
* Кафедра “Мости та будівельна механіка”
* Кафедра “Гідравліка і сантехніка”
* Кафедра “Теплогазопостачання і вентиляція”

Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
* Кафедра “Автоматизація теплових і хімічних процесів”
* Кафедра “Електричні машини і апарати”
* Кафедра “Електричні системи та мережі”
* Кафедра “Електричні станції”
* Кафедра “Електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства”
* Кафедра “Електропривід і автоматизація промислових установок”
* Кафедра “Охорона праці”
* Кафедра “Теоретична та загальна електротехніка”
* Кафедра “Теплотехніка і теплові електричні станції”
* Спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем

Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
* Кафедра “Автомобілебудування”
* Кафедра “Деталі машин”
* Кафедра “Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій”
* Кафедра “Опір матеріалів”
* Кафедра “Механіки та автоматизації машинобудування”
* Кафедра “Електронне машинобудування”
* Кафедра “Технологія машинобудування”
* Кафедра “Транспортні технології”
* Кафедра “Експлуатація та ремонт автомобільної техніки”

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
* Кафедра органічної хімії
* Кафедра хімічної технології силікатів
* Кафедра хімічної технології неорганічних речовин
* Кафедра технології органічних продуктів
* Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу
* Кафедра хімічної технології переробки пластмас
* Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
* Кафедра хімічної інженерії
* Кафедра екології та охорони навколишнього середовища
* Кафедра техногенно-екологічної безпеки
* Кафедрa аналітичної хімії
* Кафедра фізичної та колоїдної хімії
* Кафедра загальної хімії

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
* Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
* Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій
* Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем
* Кафедра напівпровідникової електроніки
* Кафедра електронних приладів
* Кафедра фотоніки
* Кафедра телекомунікацій

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
* Кафедра “Захист інформації”
* Кафедра “Безпека інформаційних технологій”
* Кафедра “Електронні обчислювальні машини”
* Кафедра “Комп’ютеризовані системи”
* Кафедра” Метрологія, стандартизація та сертифікація”
* Кафедра “Інформаційно-вимірювальні технології”
* Кафедра “Прилади точної механіки”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
* Кафедра автоматизованих систем управління
* Кафедра систем автоматизованого проектування
* Кафедра програмного забезпечення
* Кафедра інформаційних систем та мереж
* Кафедра прикладної лінгвістики

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
* Кафедра маркетингу і логістики
* Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
* Кафедра менеджменту організацій
* Кафедра обліку та аналізу
* Кафедра фінансів
* Кафедра теоретичної та прикладної економіки
* Кафедра економіки підприємництва та інвестицій

Студмістечко
Студентське містечко об’єднує комплекс гуртожитків, призначених для мешкання студентів, студентських сімей, аспірантів, слухачів підготовчих відділень, абітурієнтів і студентів інших підрозділів університету, та житлових будинків, що є на балансі університету. Вільні місця в гуртожитках можуть використовуватись для створення кімнат для приїжджих чи поселення співробітників та інших осіб у встановленому Положенням порядку.
12 студентських гуртожитків являють собою житлово-побутовий комплекс, де більш як 7 тис. студентів проживають, відпочивають. В студентському містечку функціонує 3 спортивні майданчики, бібліотека, 3 спортивних зали, створені умови для обслуговування студентів (студентський магазин, перукарні).
Сайт Студмістечка: www.studcity.org

Реклама на сайті

вверх