Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Степана Гжицького

м. Львів, вул. Пекарська, 50
+38 (032) 260-28-89, 260-28-90

facebook

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (ЛНУВМтаБТ імені С.З. Гжицького) є найстарішим вищим навчальним закладом даного профілю в Україні і Європі

Корені національного університету сягають 1457 року, коли у Львові була створена Школа коновальства, яка своє продовження зреалізувала у 1661 та 1784 роках створенням кафедри ветеринарії у Львівському університеті. В 1881 році на базі університетської кафедри була відкрита ветеринарна школа, як вищий навчальний заклад, а в 1897 році школі було надано статус академії

Сьогодні в національному університеті функціонують шість факультетів
Ветеринарної медицини із спеціалізаціями: ветеринарна фармація; якість, стандартизація і сертифікація продукції АПК; іхтіопатологія; хвороби дрібних тварин; лабораторна справа; ветеринарна екологія.
Біолого-технологічний факультет – спеціальність технологія виробництва і переробки продукції тваринництва з спеціалізаціями: бджільництво; звірівництво; птахівництво; рибництво; менеджмент та спеціальність водні біоресурси.
Факультет харчових технологій із спеціальностями: технологія зберігання, консервування та переробки м’яса; технологія зберігання, консервування та переробки молока; технологія жирів і жирозамінників; екологія та охорона навколишнього середовища, якість, стандартизація та сертифікація та спеціалізаціями: ветеринарна санітарія і ветеринарно-санітарна експертиза; технологія шкіри і хутра; екобезпека харчових продуктів.
Факультет економіки та менеджменту із спеціальностями: маркетинг; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент організацій.
Факультет доуніверситетської освіти та підготовки молодших спеціалістів проводить підготовку молодших спеціалістів із правознавства.
Факультет заочної освіти, на якому ведеться підготовка технологів виробництва і переробки продукції тваринництва, фахівців із маркетингу, менеджменту організацій, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, харчових технологій, екології і перерахованих вище спеціалізацій.

Окремим структурним підрозділом є центр художньої самодіяльності, на якому ведеться підготовка спеціалістів з організації та проведення культурно-освітніх, спортивних і виховних заходів.

Студенти навчаються в університеті на денній, заочній та екстернатній формах навчання. Загальна кількість студентів – понад шість тисяч. В даний час є 38 кафедр, в університеті працюють 6 науково-дослідних інститутів:
Науково-дослідний інститут біоекологічного моніторингу.
Науково-дослідний інститут біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин.
Науково-дослідний інститут скотарства, конярства та імуногенетики.
Науково-дослідний інститут фізіології та екоімунології тварин і птиці.
Інститут менеджменту та інформаційних технологій.
Науково-дослідний інститут іхтіопатології, інтродукції та інтенсивних технологій у рибництві.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького входить до Всесвітнього Консорціуму вищих навчальних аграрних закладів, а з травня 2000 року факультет ветеринарної медицини університету входить до складу Європейської Асоціації вищих навчальних закладів ветеринарної медицини, яка станом на 2007 рік нараховує 42 університети.

Головною структурною одиницею у системі надання фахових освітніх послуг є кафедра. В університеті функціонує 38 кафедр. Окрім того, структурним підрозділом, який надає освітні послуги, включаючи другу вищу освіту, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, є Інститут післядипломної освіти та перепідготовки кадрів АПК.

До інших головних структурних підрозділів, що сприяють навчальному процесові, належать наукова бібліотека, навчально-наукововиробничі центри “Давидівський” та “Kомарнівський” відділ практики, інформаційно обчислювальний центр з технічним та навчальним обслуговуванням тощо.

Окремим підрозділом університету є Рожищенський зооветеринарний технікум, з грудня 2007 року – коледж університету.

На базі наукових установ і виробничих підрозділів (фірм, підприємств, об’єднань) створено 59 філіалів кафедр, а при університеті – навчально-наукововиробничий комплекс “Зооветеринарія та біотехнологія”.

При навчальному закладі працює студентська церква Святої Трійці

Реклама на сайті

вверх