Семінар «Політика пам’яті та символічний простір міста: приклади Харкова і Львова»

Семінар «Політика пам’яті та символічний простір міста: приклади Харкова і Львова»

04 березня 2014, 16:30

На цьому семінарі йтиметься про те, як політика пам’яті впливає на зміну міського ландшафту та ідентичність міста. Ірина Склокіна та др. Вікторія Середа представлять свої дослідження, які простежують зміни політики пам’яті в радянському і сучасному Харкові та Львові, фокусуючись на пам’ятниках, меморіальних таблицях як найбільш вагомих маркерах міського ландшафту.

Ірина Склокіна: Політика пам’яті про Другу світову у творенні образу радянського і сучасного Харкова

Політика пам’яті про Другу світову війну у Харкові завжди була проблематичною – як з огляду на нищівні поразки радянської армії, пов’язані з цим містом, так і з огляду на насиченість символічного простору міста знаками імперського та “столичного” періоду його розвитку. Однак, офіційна радянська пам’ять про Другу світову зіграла важливу роль у творенні образу Харкова як міста, цілком лояльного до радянської влади, значущого в масштабах СРСР та соціалістичного блоку. Дослідження політики щодо поховань часів війни, змін у топоніміці та зведенні пам’ятників показують процес локалізації воєнних міфів, диференціації пам’яті різних груп та зростання зв’язку пам’яті про війну зі сферою повсякденності та практиками споживання. Яким чином трансформувалася офіційна політика пам’яті міської влади від кінця 1980-х до сьогодні? Які актори грають провідні ролі у перетворенні символічного простору Харкова сьогодні, а також у трансляції чи деконструкції радянської версії вшанування пам’яті про Другу світову? Яким є вплив становлення суспільства споживання на практики згадування війни?

Вікторія Середа: Політика пам’яті і міський ландшафт Львова

У презентації розглядаються зміни, що відбулися в політиці пам’яті Львова, і те, як вони позначилися на змінах його символічного простору після Другої світової війни. Розглянуто процеси внутрішньої та ідеологічної реконструкції пам’яті у львівському міському середовищі. У дослідженні аналізуються два рівні – символічна структура міської політики пам’яті та її вплив на колективні ідентичності львів’ян. Для цього проводився контент-аналіз пам’ятників і меморіальних таблиць, який дав змогу описати основні тенденції змін у символічній структурі міського ландшафту. Як засвідчує аналіз, творення нової моделі чи моделей міського минулого відбувається шляхом руйнування чи реартикуляції старих місць пам’яті і витворення нових, що поєднують у собі елементи європейського національного, регіонального і локального минулого. Далі розглянуто вплив процесів (пере)означення міського простору на ідентичності сучасних мешканців Львова. Проаналізовано ефективність політики пам’яті та рівень її інтерналізації, описано можливі стратегії опору.

Реклама на сайті

Знайдіть свою подію

За категорією

За датою

Реклама на сайті

вверх