Виставка «Образ жінки у творчості Олекси Новаківського»

Виставка «Образ жінки у творчості Олекси Новаківського»

14 березня 2012

Афіша Виставка «Образ жінки у творчості Олекси Новаківського»14 – 30 березня 2012
Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького (пр. Свободи, 20)

Виставка присвячується 140-річчю від дня народження однієї із самобутніх, знакових постатей в українській мистецькій культурі ХХ століття. Митець багато і охоче малював портрети сучасниць, однак значно вагомішу роль у його творчості відігравав образ жінки, сповнений особливого змісту – як засіб поетичного іносказання, персоніфікованого виразу найбільш виважених, програмних задумів.

Олекса Новаківський (1872–1935), сформований в атмосфері естетичних ідеалів модерну, символізму та неоромантизму, сповідував особливе ставлення до жінки.

Репрезентований виставковий проект є спробою розкрити широкий спектр значень, що їх митець втілив у темі жінки впродовж життя. Цій меті підпорядкований і концептуальний принцип презентації творів в експозиції.

Так у перших двох розділах будуть представлені символіко-алегоричні полотна, в яких митець звертається до масштабних за задумом суспільно-патріотичних та філософських тем. Тут жінка персоніфікує збірний образ України і є уособленням національної ідеї, символом етнокультурної та духовної спільноти народу: «Наука» 1914 р., «Мистецтво» 1915 р., «Втрачені надії» 1903-1908 рр., «Дзвінка» 1930-1931 рр., «Пробудження» 1912 р., та ін. Окремий розділ експозиції присвячений портретним зображенням дружини Новаківського Анни-Марії, улюбленої моделі та Музи художника.

На виставці широко представлені портрети сучасниць художника : «Портрет Емілії Горникевич» 1916 р., «Портрет старшої графині Квілецької» 1904 р., «Портрет Л. Гогульської» 1900-ті рр., «Жінка в саду» 1905 р., «Портрет Галі Голубовської» 1930 р. та ін.

Завершальний розділ експозиції формують великі полотна і рисунки на релігійну тематику. Вони здебільшого інспіровані особою духовного наставника і щедрого мецената О. Новаківського – митрополита Андрея Шептицького. Це, передусім, «Мадонни» – одна з програмних тем у творчості митця і зокрема величний образ «Мати Милосердя» («Святоюрська Мадонна» 1935 р.), яка стала завершальним акордом його творчості.

Реклама на сайті

Знайдіть свою подію

За категорією

За датою

Реклама на сайті

вверх