Виставка Ганни Криволап «Діалог традицій»

Виставка Ганни Криволап «Діалог традицій»

28 січня 2022 - 27 лютого 2022

facebook

Виставку «Діалог традицій» Ганни Криволап представляють колекції «Причетність» і «Стрічки». Вони визначають поетично-смислову цілісність картин, які об’єднує концепт культурно-генетичного коду – важливої ланки світоглядного поля авторки. Мисткиня входить до рейтингу топ-100 найкращих українських майстрів за кордоном. Окрім персональних виставок, вона бере активну участь у групових і міжнародних виставкових проєктах. Твори Ганни Криволап зберігаються в музеях і у приватних колекціях.

«Морфологічні зміни в малярстві Ганни Криволап спричинені системною працею над упорядкуванням авторської пластично-образної мови. Долаючи спонтанність безпосередніх реакцій на красу, художниця здійснює поетапні процедури логічно-конструктивної переорганізації живописного середовища, утверджуючись на дедалі вищих щаблях професійного досвіду. Сьогодні Ганна Криволап – мисткиня, творча програма якої синхронізується з розвитком естетичного та духовного світогляду. Манера письма закріплює чергові сходинки її самопізнання в різних жанрово-тематичних і смислових лініях пошуку.
Концепція живопису Ганни Криволап перебуває в постійному розвитку й уточнюється осмисленими фаховими завданнями. Через нові способи пластичної інтерпретації «класичних» жанрів (фігури, портрета, краєвиду) художниця спрямувала зусилля на оволодіння синтетичною формою як містком до символьно- семантичного трактування простору та конструювання поетичних смислів. Підсилена інтуїцією пошукова парадигма розкрилась у низці оригінальних авторських циклів картин, у яких екзистенція розчиняється в метафізиці барв і форми. Від фігуративної до ліричної абстракції, через субстанцію іманентності й «антропології кольору» пожвавлюються канали комунікації між формалістичними конструктами та емоційною ідентичністю мисткині.
Колекції картин, що визначають поетично-смислову цілісність нової виставки Ганни Криволап, об’єднані концептом культурно-генетичного коду – важливої ланки світоглядного поля авторки. Чинник чуттєвості при цьому відіграє роль інспіратора вільного діалогу з «архетипною свідомістю», допускаючи свободу занурень у приховану трансцендентність. «Причетність» і «Стрічки» виросли з постійного прагнення художниці підтримувати зв’язки з живою традицією, шукати способів взаємодії субстрату етнічності й актуальних моделей формально-образного мислення. Абстрактно-асоціативні елементи – маркери певного історико-культурного чи фольклорного джерела – стають формоорганізувальними ланками нової міфологічної реальності. У такій стратегії живописання Ганна Криволап виносить на полотно особливу драматургію морфологічних елементів, через які в річищі трансавангарду транслюється метакод традиції та розгортаються нові ландшафти універсальної гармонії», – вважає Роман Яців, професор Львівської національної академії мистецтв.

Реклама на сайті

Знайдіть свою подію

За категорією

За датою

Реклама на сайті

вверх