Ріст бізнесу в кризу – реальність краща, ніж вам здається

Ріст бізнесу в кризу – реальність краща, ніж вам здається


Що ми маємо на увазі?
В нашій країна будь-яка компанія, котра будує сильну конкурентну стратегію, канали залучення нових клієнтів, організаційну структуру, сильну команду, розумне стратегічне планування, має грандіозні можливості для росту. Більше того, криза, в такому випадку, навіть сприяє вашому тріумфу, оскільки конкуренти в паніці ледь утримують свій бізнес на поверхні. Але це лише за умови, що ви не належите до цих самих панікерів.

Що може зробити власник бізнесу, щоб забути про кризу в своїй компанії?
Відповідь – систематизувати свій бізнес. Іншими словами, навести лад в компанії, перетворити управління з «танців з бубном» на чітку керовану систему.
«Бізнес-Конструктор» тривалий час займається систематизацією компаній в сегменті малого та середнього бізнесу. За цей період тисячі власників з різних країн підвищили ефективність управління в своїх компаніях, що позитивно відобразилося на обсягах їх прибутків та особистому житті.

Ми сформували алгоритм систематизації бізнесу, котрий дозволяє кожному власнику, незалежно від сфери діяльності, навести лад в своїй компанії. Цей процес являє собою побудову ключових елементів будь-якого бізнесу

Ріст бізнесу в кризу – реальність краща, ніж вам здається

Бізнес-модель – це, так би мовити, ДНК вашої справи. Містить опис цільових сегментів ринку, проблематики, концепцію ідеального продукту, аналіз конкурентного оточення, ефективну конкурентну стратегію.

Модель маркетингу та продажів – ціла система каналів просування продукту: Інтернет-маркетинг, активні прямі продажі, event-маркетинг і т. д. Дозволяють залучати нових та утримувати існуючих клієнтів, підтримувати високий рівень репутації та лояльності клієнтів по відношенню до бренду. Головне – правильно налаштувати кожен з каналів та побудувати єдину систему.

Організаційна структура та бізнес-процеси – дозволяє ефективно розподілити управління компанією між основними центрами відповідальності, забезпечує кожному співробітнику розуміння своєї ролі в компанії, очікуваних результатів, загальних цілей.    

Система управління персоналом – один із основних елементів, котрі впливають на ефективність бізнесу, оскільки саме від команди залежить успіх компанії. Включає якісний підбір співробітників, ввідну адаптацію (навчання), систему фінансової мотивації, систему підтримки морального клімату в колективі, інструменти оцінки та розвитку співробітників, розвиток корпоративної культури.

Управління фінансами – ефективний управлінський фінансовий облік, , що базується на 3 ключових звітах: про прибутки та видатки (P&L), про рух грошових коштів (Cashflow) і баланс. Дозволяє систематизувати фінансове планування та управління грошовими потоками компанії.

Стратегічне планування – дозволяє сформувати бачення майбутнього вашого бізнесу, зрозуміле для всієї команди, формалізувати цілі в якісному та кількісному вигляді, детально прописати план їх досягнення. Система стратегічного планування базується регулярних стратегічних сесіях, під час яких вся команда приймає участь в процесі планування.

Операційне управління – регулярний менеджмент, що забезпечує порядок в компанії. Протилежність спонтанному хаотичному керівництву. Вкрай важливо призначити в компанії центр відповідальності, наприклад, операційного директора, котрий відповідає за дотримання регулярного менеджменту.

Це саме ті ключові компоненти, котрі забезпечать ріст та розвиток вашої компанії, незважаючи на кризу. Як вже зазначалося, наш ринок дає можливість досягти успіху, якщо все робити правильно.

Якщо ви хочете більше дізнатися про побудову перелічених елементів успішного бізнесу, запрошуємо вас відвідати практикум «Систематизація бізнесу». Крім детального опису елементів, у вас буде можливість прямо на практикумі пропрацювати їх для свого бізнесу та вийти з готовим покроковим планом систематизації

Практикум дійсно ефективний. Це підтверджено тисячами власників бізнесу, котрі пройшли його разом з нами за останні кілька років. Практикум «Систематизація бізнесу» проходить у Львові 19 – 20 серпня. Реєстрація за посиланням
Не зволікайте – дізнайтеся, як вивести свій бізнес на новий рівень!

Текст люб’язно надано спеціалістами проекту «Бізнес-Конструктор»

Реклама на сайті

Реклама на сайті

вверх